You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

The lightweight and fast frame scaffold for safe working on facades
More safety - Fall protection without any additional components in the protection of the guardrail mounted in advance
Fast assembly - Standard configuration without couplings and virtually without tools
Maximum range of applications - Combination possibilities with PERI UP Flex system components
 • Nízka hmotnosť

  Rýchla práca vďaka veľmi nízkej hmotnosti jednotlivých prvkov

 • Vysoká úroveň bezpečnosti

  Ochrana proti pádu z výšky bez ďalšieho príslušenstva

 • Rýchla montáž

  Takmer bez spojok a s minimálnym použitím náradia

 • Špeciálne riešenia

  Kombinovateľné so systémovými prvkami PERI UP Flex

PERI UP Easy

Nízka hmotnosť

Rýchla práca vďaka veľmi nízkej hmotnosti jednotlivých prvkov

viac informácií

PERI UP Easy

Vysoká úroveň bezpečnosti

Ochrana proti pádu z výšky bez ďalšieho príslušenstva vďaka systémovej montáži

viac informácií

PERI UP Easy

Rýchla montáž

Takmer bez spojok a s minimálnym použitím náradia

viac informácií

PERI UP Easy

Špeciálne riešenia

Kombinovateľné so systémovými prvkami PERI UP Flex

viac informácií

PERI UP Easy

Ľahké a rýchle fasádne lešenie pre bezpečnú prácu

PERI UP Easy je "ľahká váha" medzi oceľovými fasádnymi lešeniami, čo umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. PERI UP Easy poskytuje vysokú mieru bezpečnosti, pretože zábradlie pre nasledujúce podlažie sa montuje s rámom Easy zo spodnej úrovne. S integrovaným styčníkom na ráme Easy je možné PERI UP Easy kombinovať s modulovým lešením PERI UP Flex.

Systémové šírky PERI UP Easy sú 67 cm (pre triedu W 06) a 100 cm (pre triedu W 09). Pre systémovú šírku 67 cm je k dispozícii jednodielna kombinovaná podlaha, prípadne je možné osadiť oceľové podlahy široké 33 cm. Pre rám široký 100 cm je možné osadiť aj 25 cm podlahy zo systému modulového lešenia PERI UP Flex.

Vo všetkých podlahách je integrovaná poistka proti nadvihnutiu. Výhodou nie je len rýchlosť a bezpečnosť, ale aj možnosť dodatočnej montáže a demontáže jednotlivých polí lešenia, napríklad pri transporte materiálu.

Montáž základného lešenia sa zaobíde bez spojok, pričom systém rýchleho kotvenia Easy takisto skracuje čas montáže. Rýchlosť a efektivita PERI UP Easy vyplýva z mnohých premyslených konštrukčných detailov, ako napríklad vonkajšie a vnútorné rohy s nízkym počtom konštrukčných prvkov.

Montáž PERI UP Easy je navyše veľmi bezpečná. S rámom Easy je lešenár pri zostavovaní základného lešenia zabezpečený proti pádu bez použitia osobného istenia lanom.

Obrázok znázorňuje dva dostupné varianty rámu PERI UP Easy so šírkou 67 cm a 100 cm.

PERI UP Easy rám

Rýchla práca pri montáži fasádneho lešenia

Výrazným konštrukčným prvkom rámu Easy je integrovaný styčník. Horizontály, podpery a konzoly sa osádzajú priamo do otvoru v styčníku, pričom nie sú potrebné žiadne spojky. Vďaka tomu je možné rýchlo zmontovať napríklad rohy alebo schodiská umiestnené na vonkajšej strane lešenia.

Nízka hmotnosť jednotlivých systémových prvkov urýchľuje montáž. Najťažším prvkom tohto systému je rám Easy, ktorý váži 11,5 kg (pri systémovej šírke 67 cm), prípadne 12,5 kg (pri systémovej šírke 100 cm).

PERI UP Easy dbá aj na dodržiavanie požiadaviek bezpečnosti práce. Zábradlia nasledujúceho podlažia sa montujú s rámom Easy z nižšej úrovne lešenia. Pri montáži základného lešenia nie je potrebné používať žiadne osobné ochranné prostriedky proti pádu.

PERI UP Easy lešenárske podlahy

Šikovné riešenie pre všetky aplikácie PERI UP

V podlahách pre fasádne lešenie PERI UP Easy je - rovnako, ako vo všetkých ostatných riešeniach s PERI UP - integrovaná poistka proti nadvihnutiu.

Integrovaná poistka proti nadvihnutiu 

Integrovaná poistka zapadne pod horizontálu a zaistí tým podlahu v správnej polohe. Podlahy PERI UP sú tak bez potreby použitia ďalších konštrukčných prvkov zaistené proti nadvihnutiu. V prípade potreby je možné demontovať podlahy po jednotlivých poliach, napríklad pri prenášaní materiálu.


Uzavreté plochy podláh

Podlahy PERI UP vždy prekrývajú celú osovú vzdialenosť medzi stĺpikmi. Nevznikajú žiadne medzery ani odskoky medzi susednými poľami lešenia, ani medzi podlahami položenými vedľa seba. Nie je teda potrebné žiadne dodatočné prekrývanie medzier v podlahe.


Pravidelný metrický modul

Lešenárska technika PERI UP je založená na metrickom module, pričom rámy Easy majú šírku 67 cm a 100 cm. Všetky podlahy PERI UP sú k dispozícii s dĺžkami v module po 50 cm, zatiaľ čo šírky podláh majú taktiež meter ako základnú jednotku.

Lešenie Systémová šírka Podlahy

Rámové lešenie PERI UP Easy 

67 cm (W 06)

Kombi podlaha š = 66 cm
2 x oceľová podlaha š = 33 cm

 

100 cm (W 09)

3 x oceľová podlaha š = 33 cm
4 x oceľová podlaha š = 25 cm

Modulové lešenie PERI UP Flex

75 cm (W 06)

3 x oceľová podlaha š = 25 cm

 

100 cm (W 09)

3 x oceľová podlaha š = 33 cm
4 x oceľová podlaha š = 25 cm

Nízka hmotnosť

Rýchla práca vďaka nízkej hmotnosti jednotlivých prvkov

Nový systém lešenia PERI UP Easy je "ľahkou váhou" medzi oceľovými fasádnymi lešeniami. Tým sa skracuje čas potrebný pre montáž a demontáž a zvyšuje sa objem práce vykonanej za deň.

Nízka hmotnosť systémových prvkov bola dosiahnutá niekoľkými opatreniami vrátane použitia vysokopevnostnej ocele. Okrem toho ku zníženiu hmotnosti prispeli aj rôzne dizajnové detaily, ako napr. tvar horizontály s dutým obdĺžnikovým profilom.

Rám Easy

Rám so systémovou šírkou 67 cm váži 11,5 kg a so šírkou 100 cm má 12,5 kg.

Zábradlie

Pri dĺžke 3,00 m váži zábradlie 4,9 kg. Vešia sa na rám Easy a montáž prebieha zo spodnej úrovne lešenia pre nasledujúce podlažie.

Podpery Easy

Konzola pre podlahu so šírkou 33 cm váži necelých 1,4 kg a vešia sa do styčníka na ráme Easy so systémom Gravity Lock.

Čelné zábradlie montované vopred

Čelné zábradlie so systémovou šírkou 67 cm sa montuje zo spodnej úrovne. Váži 6,3 kg.

Vysoký stupeň bezpečnosti

Zaistenie proti pádu z výšky bez ďalšieho príslušenstva pomocou vopred montovaného zábradlia

Zábradlie nasledujúceho podlažia lešenia sa montuje s rámom Easy zo spodnej úrovne. Lešenár je tak istený už pri vstupe na vyššie podlažie. Taktiež ďalšie detaily, ako napr. integrovaná podlahová poistka, zaisťujú bezpečné používanie lešenia.

Pri montáži základného lešenia je zábradlie nasledujúceho podlažia zavesené a namontované na rám Easy. Takisto aj čelné zábradlie je možné osádzať zospodu. Lešenár môže pri vstupe na ďalšie podlažie pokračovať v montáži zo zabezpečeného miesta. Pre bežnú montáž základného lešenia nie sú potrebné ďalšie konštrukčné prvky ani osobné ochranné prostriedky proti pádu.

Vopred montované čelné zábradlie sa montuje ako permanentná ochrana proti pádu z výšky. Montáž pre vyššie podlažie prebieha z úrovne nižšieho podlažia.

Kombinované podlahy so šírkou 66 cm aj oceľové podlahy široké 33 cm sú vyrobené s integrovanou poistkou proti nadvihnutiu. Všetky podlahy prekrývajú vždy celú systémovú šírku a medzi podlahami tak nevznikajú žiadne medzery.

Ako variant môžu byť obe zábradlia uchytené o rám Easy a montované zo spodnej úrovne.

Rýchla montáž

Takmer bez spojok a s minimálnym použitím náradia

Rýchle vytvorenie rohov

Pre bežné zhotovenie vnútorných rohov sa jednoducho spoja dve zostavy rámov horizontálou.

PERI UP Easy je obzvlášť rýchlo zmontované, pretože pre základnú montáž nie sú potrebné takmer žiadne spojky. Pre montáž kotiev vyvinula firma PERI lešenárske kotvy Easy. Skrátenie času montáže okrem toho zabezpečuje množstvo iných premyslených konštrukčných detailov, ako napríklad jednoduché zhotovenie vonkajších a vnútorných rohov.

Systém Gravity Lock pre pripojenie horizontál a konzol na integrovaný styčník lešenia urýchľuje montáž. Poistný klin horizontály resp. konzoly samovoľne zapadá vlastnou váhou do otvoru v styčníku a zaistí sa. To umožňuje rýchle pripojenie napríklad konzol alebo schodísk modulového lešenia PERI UP Flex bez ďalšieho príslušenstva k rámu PERI UP Easy.

Rýchlo a bez náradia prebieha aj montáž diagonál a zábradlí. Pre pripojenie lešenárskej kotvy slúži nová spojka pre kotevný hák Easy, ktorá sa jednoducho pripevní otočením.

Rýchla montáž diagonál

Po zasunutí otočnej hlavy do zvislého otvoru sa diagonála zatlačí smerom dole a zaistí sa poistným krúžkom.

Rýchla montáž zábradlia

Pozdĺžny otvor v zábradlí sa prevlečie cez hák zábradlia a zaistí sa jednoduchým otočením.

Podpery Easy

Pre realizáciu konzol sú k dispozícii 25 cm a 33 cm široké podpery Easy. Rýchlo sa pripoja na rám Easy prostredníctvom systému Gravity Lock.

Špeciálne riešenia

Kombinácie s PERI UP Flex

Pri vývoji nového systému fasádneho lešenia sme sa zamerali na spojenie rýchlosti montáže, vopred montovaného zábradlia z rámového lešenia a flexibility modulového systému.

S integrovaným styčníkom na ráme Easy je možné PERI UP Easy kombinovať s modulovým lešením PERI UP Flex. Úprava kompletného systému PERI UP na metrický modul a využitie tých istých podlahových prvkov vo všetkých systémoch PERI UP umožňujú nekonečné množstvo rôznych kombinácií.

Ďalšie plusy pre užívateľov: všetky systémové prvky modulového lešenia PERI UP Flex sú dostupné v nájomných skladoch PERI, vďaka čomu je možné hospodárne pokryť požiadavky v špičkách aj pre veľké projekty. Dokonca je možné jednoducho pokryť aj neštandardné požiadavky prostredníctvom prenájmu materiálu. 

Vďaka identickým výškovým rozmerom je možné navzájom horizontálne kombinovať systémové prvky rámového lešenia PERI UP Easy a modulového lešenia PERI UP Flex.

Možnosť kombinácie rámového a modulového lešenia umožňuje vytvorenie širokého rozsahu riešení:

 • výškové nastavenie
 • obstavanie prekážok, ako sú napr. arkiere
 • pripevnenie konzol v 50 cm výškovom rastri
 • pripevnenie plošín pre materiál
 • montáž schodiska PERI UP Flex so šírkou 75 cm

Systém lešenia PERI UP Easy

 • Možnosť použitia ako pracovné lešenie
 • Možnosť použitia ako ochranné lešenie triedy D a ako ochranné lešenie na okraji strechy s ochrannými panelmi triedy SWD 1 v súlade s DIN 4420-1:2004-03
 • Štandardné zhotovenie so systémovou šírkou 67 cm (trieda šírky W 06) s:
  • kombinovanými podlahami šírky 66 cm a únosnosťou do 2,00 kN/m² (LC 3)
  • oceľovými podlahami šírky 33 cm s únosnosťou do 3,00 kN/m² (LC 4) s dĺžkou 3,00 m
 • Štandardné zhotovenie so systémovou šírkou 100 cm (trieda šírky W 09) s
  • oceľovými podlahami šírky 33 cm s únosnosťou do 3,00 kN/m² (LC 4) s dĺžkou 3,00 m
  • oceľovými podlahami šírky 25 cm s únosnosťou do 3,00 kN/m² (LC 4) s dĺžkou 3,00 m

Štandardné riešenia

Jednoduchá realizácia vnútorných a vonkajších rohov

Pre vytvorenie rohov s PERI UP Easy nie sú potrebné žiadne dodatočné zostavy rámov.

Štandardná realizácia vnútorného rohu: dve zostavy rámov sa jednoducho v rohu spoja horizontálou.

Štandardná realizácia vonkajšieho rohu: horizontála susedného poľa lešenia slúži pre podopretie podláh. Preto stačí len jediný rám.

Rýchle pripojenie podpier a konzol

Podpery a konzoly je možné pripojiť priamo na integrovaný styčník lešenia rámu Easy.

Portfólio prvkov obsahuje rôzne typy konzol tak, aby bolo možné podľa potreby pracovnú plochu rozšíriť alebo zúžiť. Systém PERI UP Easy disponuje podperami šírky 25 cm a 33 cm a tiež konzolami šírky 33 cm, 67 cm a 100 cm pre následné prekrytie s podlahami.

Konzoly je tiež možné použiť pre ochranné striešky alebo ochranné panely. K rámu sa pripájajú bez spojky a nie je potrebná dodatočná montáž vzpier.

The Easy Support for a 33 cm wide deck is hooked into the integrated scaffold nodes on the Easy Frame by means of the Gravity Lock.

The brackets are available in widths of 33 cm, 67 cm and 100 cm.

Console brackets can be extended with the Easy Support or positioned side-by-side; an advantage, e.g. for assembly of the Insulation Composite System.

The console brackets can also be used for protection roofs or protection panels. They are connected without couplers to the frame, and do not require any additional bracket support.

Montáž externého schodiska PERI UP Flex

Schodiská PERI UP je možné montovať priamo na rám Easy vďaka integrovanému styčníku.

Horizontály modulového lešenia PERI UP Flex je možné zavesiť priamo do styčníka rámu Easy. Schodisko PERI UP Flex so šírkou 75 cm je tak možné pripojiť bez dodatočných zostáv rámov alebo spojok.

Miesto prechodu zo schodiska na lešenie je plne prekryté, nie je potrebné dodatočne zakrývať medzery.

Kotevná spojka PERI UP Easy

Spojka pre kotvenie Easy sa jednoducho nasadí do zvislého otvoru v ráme Easy alebo v konzole a otočením o 90° sa zaistí.

Kotevnú spojku Easy je možné namontovať do všetkých zvislých otvorov rámu rýchlo a bez použitia náradia. Vznikajú tak rôzne možnosti pre osadenie kotvenia pod uhlom.

Montáž vnútorných diagonál

Pre montáž vnútorných diagonál sa používa držiak pre uchytenie diagonály.

Držiak diagonály sa namontuje na vnútorný stĺpik a následne sa namontuje diagonála.

Máte otázky týkajúce sa PERI UP Easy?

Napíšte nám správu. Naši kvalifikovaní inžinieri Vás budú kontaktovať. 

Kontaktovať inžiniera PERI

Integrovaný koncept technológie lešenia PERI UP 

PERI UP Easy rámové lešenie a PERI UP Flex modulové lešenie

Rýchlo a bezpečne vďaka Gravity Lock

Veľké kontaktné pole hlavy horizontály na vertikálnom stĺpiku vedie k vysokej pevnosti v mieste pripojenia a tým k vysokej ohybovej aj celkovej únosnosti.

Pre rámové lešenie PERI UP Easy a modulové lešenie PERI UP Flex je charakteristický integrovaný styčník v tvare rozety.

PERI UP horizontály, konzoly a podpery majú pripojenie v tvare klinu, ktorý sa vešia do otvoru v styčníku. Gravity Lock zapadne vlastnou váhou do otvoru v styčníku a samovoľne sa zaistí. Klin sa následne zaistí jedným úderom kladiva.

Horizontálu je možné osadiť jednoducho a bezpečne aj z diaľky. Tento premyslený mechanizmus styčníkového spojenia bráni nechcenému rozpojeniu, napríklad po údere na spodnú stranu horizontály.

Špeciálny tvar styčníkov a pripojenie horizontál vedie k ich pevnosti a tým zaisťuje vysokú únosnosť všetkých konštrukcií PERI UP.