You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

O spoločnosti PERI

Rodinný podnik. V druhej generácii. Celosvetové zastúpenie.

Spoločnosť PERI má za sebou už 50 ročnú históriu pôsobenia vo svojom odvetví. Veľká inovatívna sila spolu s internacionalizáciou predstavujú základné kamene nášho globálneho úspechu a trvalého rastu. Silná orientácia na zákazníkov, produkty výnimočnej kvality a špičková odbornosť vytvorili zo spoločnosti vedúcu svetovú značku. S viac ako 60 pobočkami sme v súčasnosti zastúpení na všetkých kontinentoch našimi odborníkmi, systémami a službami. 

Naše služby pre vaše projekty

Debnenia, lešenia a inžiniering. Z jedného zdroja.

Debnenia

PERI prináša vhodný debniaci systém pre každú betónovú konštrukciu či prvok. Sortiment produktov napĺňa globálne požiadavky pre rôzne typy stavieb a metódy výstavby. 

Efektívne plánovanie, výber najvhodnejšieho systému a vysoká úroveň bezpečnosti šetria náklady na debnenie. Práve preto robíme v PERI všetko pre racionalizáciu práce a pre zvýšenie bezpečnosti užívateľov. Nepretržitý kontakt s užívateľmi našich systémov nám pomáha identifikovať ich potreby a zapracovať vylepšenia všade tam, kde sa ukáže potenciál. 

Lešenia

Lešenie PERI umožňuje širokú škálu aplikácií. Či už ide o rámové alebo modulárne lešenie, veľká flexibilita prináša vysokú mieru využitia materiálu.

Krátka doba inštalácie a maximálna bezpečnosť počas montáže a prevádzky – to sú základné požadavky uživateľov na lešenárske systémy. Tieto požiadavky neustále implementujeme, aby sme vždy poskytli vhodné systémové riešenie. Vysoká flexibilita vedie k vyššiemu využitiu materiálu a tým aj k vyššej hospodárnosti a efektivite, navyše sa výrazne skracuje čas potrebný na montáž. 

Inžiniering

V spoločnosti PERI neznamená pojem inžiniering len vývoj produktov a technické plánovanie. Inžiniering znamená aj optimalizáciu všetkých procesov, ktoré sa týkajú technológie debnenia a lešenia. 

Berieme do úvahy predovšetkým optimalizáciu procesov a podporujeme našich zákazníkov v celom procese riadenia projektu. Naše služby tak pomáhajú ďalej vylepšovať celé procesné reťazce týkajúce sa debnenia a lešenia. Okrem toho sa taktiež zaoberáme výskumom napr. nových materiálov, aby sme boli schopní sústavne vylepšovať naše produkty.